Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Laipni lūdzam Daugavas Vanagu Fonda Lielbritānijā mājas lapā!
Izvēlne
Piesakies jaunumiem
DV Vēsture

Kas ir Daugavas Vanagi?

Daugavas Vanagi (DV) ir latviešu labdarības organizācija, kas darbojas vairākās pasaules valstīs – Latvijā, Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Vācijā, Austrālijā un Zviedrijā. Galvenās Daugavas Vanagu darbības jomas ir tautiešu aprūpe, latviešu valodas un tradīciju saglabāšana ārpus Latvijas, kā arī patriotisma kopšana.

Organizācijas pirmsākumi meklējami latviešu karavīru bēgļu nometnēs 1945. gadā, kad tā tika radīta karavīru un viņu ģimeņu atbalstam.

Mūsdienās DV organizācija savu darbību ir paplašinājusi, atbalstot citas mazturīgo iedzīvotāju grupas, kā arī latviskos kultūras un izglītības pasāku­mus.

DV organizācijas mērķis ir latviešu tautas gaišāka nākotne, īpaši:

  1. Apvienot un pulcēt latviešus tautas kopības saglabāšanai. Kopt un uzturēt varoņgaru, nacionālo vienotību un morālisko stāju.

  2. Sniegt dažāda veida atbalstu un palīdzību visiem tautiešiem, sevišķi kara invalīdiem, bāreņiem, atraitnēm, kritušo vai bez vēsts pazudušo karavīru piederīgajiem, slimiem un veciem ļaudīm.

  3. Stiprināt ticību Latvijas valstij, cilvēku tiesībām un brīvībai.

  4. Stiprināt pārliecību un darbību, ka mūsu tēvzeme ir un paliek Latvijas valsts.

  5. Cīnīties par mūsu tēvzemes brīvības un neatkarības nodrošināšanu.

  6. Sadarboties ar citām tautām un starptautiskām organizācijām, cik tālu to prasa un atļauj interešu kopība.

Daugavas Vanagu vēsture

Daugavas Vanagu organizācijas sākumi atrodami britu pārvaldītā karagūstekņu nometnē Beļģijā pēc Otrā Pasaules kara noslēguma. Daugavas Vanagu organizāciju dibināja šajā karagūstekņu nometnē 1945. gada 28. decembrī bijušie Latviešu leģiona kareivji. Jaunās organizācijas sākotnējie mērķi bija izpalīdzēt latviešu bijušiem karavīriem un viņu ģimenēm.

Aptuveni 25,000 latvieši bija ieslodzīti rietumu sabiedroto pārvaldītās karagūstekņu nometnēs. Lielākais skaits atradās britu pārvaldītās nometnēs ziemeļu Vācijā. Kaut daudzi bija izkaisīti starp daudzām nometnēm, apmēram 12,000 mājoja Cēdelgēmas nometnē Beļģijā. No darbības sākumiem 1945. un 1946. gadā Daugavas Vanagu organizētājiem bija atļauts sazināties ar latviešiem citās nometnēs, lai izveidotu tīklu savstarpējam atbalstam. Kaut sākumā biedri sastāvēja no bijušajiem leģionāriem, Daugavas Vanagu organizācijas dibinātāji cerēja ietvert visus latviešus viņu biedru rindās. Pēc viņu izlaišanas no karagūstekņu nometnēm 1946. gadā, bijušie zaldāti pārcēlās uz bēgļu nometnēm, kur viņi turpināja centienus piedāvāt savstarpēju atbalstu un izturēt savu vienotību.

No 1947. gada līdz 1950. gadam, latvieši bēgļu nometnes atstāja un pārcēlās uz dzīvi Austrālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, KanādāDienvidamerikā, un Amerikas Savienotajās Valstīs. Daugavas Vanagu organizācija gāja viņiem līdzi.

Caur gadu desmitiem Daugavas Vanagu biedri turpināja savu uzdevumu savākt un savienot latviešus, lai saglabātu latviešu nācijas vienotību. Ilgus gadus šo uzdevumu izprata kā cīņu par Latvijas atbrīvošanu no padomju varas. Daugavas Vanagi ir arī pūlējusies veicināt latviešu jauniešu izglītību un viņu iesaistīt ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopienā. Tas tiek darīts, piedāvājot stipendijas un atbalstot latviešu skolas, korus, tautas deju kopas, teātru kopas, sporta komandas un daudzas un dažādas kulturālās nodarbības.

Latviešu aprūpes biedrība Daugavas Vanagi (DV) ir bezpeļņas nevalstiskā organizācija.

 


 
Anglijas Daugavas Vanagu fonds
CATTHORPE MANOR
LILBOURNE LANE
CATTHORPE
LUTTERWORTH
‌LE17 6DF

E-mail: info@daugavasvanagi.co.uk
Piesakies jaunumiem
Seko mums
© 2024 Anglijas Daugavas Vanagu fonds »