Daugavas Vanagi, sasauksimies!

Laipni lūdzam Daugavas Vanagu Fonda Lielbritānijā mājas lapā!
Izvēlne
Piesakies jaunumiem
Ziņas

LWT TRADING UK LTD DIREKTORA VĒLĒŠANAS

/14.12.2022/

3 gadu rotācijas kārtībā, LWT (DVF) valde izsludina pieteikšanos LWT Trading UK Ltd Direktora amatam!

Par LWT Trading UK Ltd

Uzņēmums LWT Trading UK Ltd tika dibināts 2013. gada decembrī, lai veiktu Latvian Welfare Trust komercdarbību, ar ko labdarības organizācija pati likumīgi nedrīkst nodarboties. Uzņēmumu vada trīs direktori, kuri ir atbildīgi par LWT komercdarbību Lielbritānijā, pārvaldot viesnīcu Londonas namā un lauku īpašumā „Straumēni”.

Darba apraksts:

Direktora kandidātiem ieteicama pieredze biznesa vadībā, īpaši viesmīlībā, un izpratne par finanšu pārskatiem, budžetēšanu, mārketingu, personālvadību un menedžmentu. Vēlamas arī labas angļu valodas zināšanas un izpratne par direktora atbildību saskaņā ar Apvienotās Karalistes likumiem. Direktora amats nav pilna laika darbs, taču direktoru sēdes (visbiežāk Zoom video vidē), kas notiek reizi sešās nedēļās, nereti notiek darbdienās. Dažkārt nepieciešams apmeklēt kādu no DVF īpašumiem.

Darba pienākumi:

• Uzņēmuma operatīvās darbības vadība, stratēģiskā plānošana

• Uzņēmuma attīstības nodrošināšana

• Plāno budžetu, seko līdzi uzņēmuma naudas apgrozījumam, ieņēmumiem un izdevumiem

• Plāno uzņēmuma attīstību, veic tirgus izpēti, analizē piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī seko līdzi notiekošajam viesmīlības sfērā.

• Izstrādā un realizē uzņēmuma mārketinga stratēģiju

• Risina ar īpašumu apsaimniekošanu un attīstību saistītus jautājumus

• Sagatavo un sniedz uzņēmuma atskaites LWT valdei un organizācijas delegātiem ikgadējā pilnsapulcē

Ko mēs piedāvājam

• Iespēju vadīt ambiciozu komandu

• Interesantu, atbildīgu un radošu darbu

• ‘’Profit sharing’’ atalgojuma sistēmu

• Tiešo izdevumu atlīdzību

Atlases process:

Tiks sastādīta kandidātu izvirzīšanas komisija, kuras sastāvā būs neitrālas personas, kas nav tieši saistītas ar LWT/DVF valdi. Izvirzīšanas komisija izskatīs kandidātu iesniegtos pieteikumus un personas, kuras atbilst nolikumam, tiks aicinātas uz pārrunām.

Personas, kuras ir ieinteresētas un spējīgas uzņemties direktora atbildību šajā uzņēmumā, aicinām iesniegt savu CV ar vīziju par uzņēmuma nākotni ne vēlāk, kā līdz 15. janvārim, nosūtot to Verai Antipovai (pasta adrese: „Straumēni”, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, Catthorpe, Leics LE17 6DF, vai e-pasta adrese: info@daugavasvanagi.co.uk ).

LWT/DVF valde

Lai šis sludinājums saskanētu ar Apvienotās Karalistes likumiem, seko tulkojums angļu valodā.

In order to comply with English Law, a translation into English follows.

THE ELECTION OF DIRECTORS TO LWT TRADING UK LTD

The company LWT Trading UK Ltd was established in December 2013 to manage the commercial activities of the Latvian Welfare Trust in which, as a registered charity, it cannot itself legally engage. The company is managed by three directors who are responsible for the commercial activities of the LWT (DVF) in Great Britain, exploiting the facilities available in its London property and its country estate „Straumēni”. The directors are elected for periods of three years and can stand for re-election.

It is recommended that candidates have business experience, particularly hospitality, and an awareness of financial accounts, budgeting, marketing, human resource issues and management. A good command of English is desirable as well as an understanding of Directors’ responsibilities under English Law. The Director’s appointment is not a full-time role and Directors’ meetings take place about every six weeks by video conference, often during the working week. It may also be necessary to visit one or other of the properties.

Key Responsibilities:

• Business development and strategic planning

• Budget planning

• Competition and market analysis

• Marketing strategy – concept and creation

• Work closely with business management to solve any issues that may arise

• Create and present business reviews to the board of Trustees and charity members at yearly AGM

What we offer:

• The chance to lead an ambitious team

• Interesting and varied work projects

• A “profit sharing” payment system

• All expenses covered

The Trustees of the LWT (DVF National Executive) invite those, who are both interested and competent to undertake the role of a director in this company, to submit their CV and their vision of the company’s future no later than 15th January. This can be sent to Vera Antipova by post to the address „Straumēni”, Catthorpe Manor, Lilbourne Road, Catthorpe, Leics LE17 6DF or by email to info@daugavasvanagi.co.uk.

Following a review of submissions, the Selection Committee will invite appropriate candidates for further discussions. The Selection Committee will consist of neutral persons not directly associated with the Trustees of the LWT.

Trustees of the LWT (DVF National Executive)

 
« Atpakaļ
Anglijas Daugavas Vanagu fonds
CATTHORPE MANOR
LILBOURNE LANE
CATTHORPE
LUTTERWORTH
‌LE17 6DF

E-mail: info@daugavasvanagi.co.uk
Piesakies jaunumiem
Seko mums
© 2024 Anglijas Daugavas Vanagu fonds »